Auteur : iklsyatgzxhici

Chargement...

Đồng hồ mặt trời có nhiều loại, nhiều hình dạng và kích thước khác nhau:

❁ Đồng hồ mặt trời cột chỉ giờ

⊹ Loại đơn giản nhất là một cây gập cắm thằng đứng với tên gọi là “cột chỉ giờ”. Loại đồng hồ mặt trời này có loại lớn, loại nhỏ, hiện nay vẫn còn một mô hình dựng tại công viên, thành phố New York.

⊹ Nhưng đồng hồ mặt trời cột chỉ giờ có rất nhiều khuyết điểm về cách chỉ giờ. Mặc dù, người ta đã thay đổi cậy gậy bằng những đồng hồ bóng mát chôn chặt dưới đất, nhưng tất cả khuyết điểm trên vẫn còn tồn tại.

❁ Đồng hồ mặt trời “Nhật quỹ”dong-ho-mat-troi-nhat-thuy

⊹ Nhật quỹ là loại đồng hồ mặt trời, gồm một miếng gỗ vuông nằm ngang và một miếng gỗ cắt chéo đóng thẳng góc với nằm ngang. Miếng gỗ chéo có cạnh chéo song song với trục của quả đất, nghĩa là hướng về ngôi sao Bắc Đẩu.

⊹ Cách dùng Nhật quỹ rẩt đơn giản: khi đặt nhật quỹ ở ngoài nắng, nếu bóng của nhật quỹ sát với cạnh số 9 thì lúc đó là 9 giờ. Nhật quỹ không phải là dụng cụ đo giờ chính xác và chỉ xử dụng được vào ngày có nắng. Nhật quỹ cần được chế tạo thích hợp với từng địa phương.

⊹ Hiện nay loại Nhật quỹ còn sót lại tại Ai Cập được làm từ thế kỷ thứ 15 trước Công Nguyên. Người Ai Cập và Hy Lạp rất yêu thích loại đồng hồ mặt trời này.

http://byd.com.co/Default.aspx?tabid=1235&userId=323319

https://www.designnominees.com/profile/raap0005b10b

https://www.centralfloridalifestyle.com/members/movado0607021/profile/classic/

http://www.abandonia.com/en/user/4280809

https://ourstage.com/epk/ofafqbjzwyvd

http://vehicles.wheels.ca/UserProfile/userId/5963

https://vistaweb.isi.edu/snippets/3971

https://everyeventgives.com/event/candino-c4494-5/

https://www.skillshare.com/profile/C44945-C44945/926737870

http://www.deol.it/UserProfile/tabid/43/userId/32869/Default.aspx

https://anilist.co/user/MTP1170N9ARDF/

http://adamtibbs.com/elgg2/blog/view/797185/mtp-1170n-9ardf

http://www.corporacioneg.com/UserProfile/tabid/43/userId/17311362/Default.aspx

https://lasillavacia.com/users/ca4283-04l

https://git.project-hobbit.eu/snippets/1215

http://archivo.ayto-arganda.es/UserProfile/tabid/43/userId/38769/Default.aspx

https://boinc.bakerlab.org/rosetta/team_display.php?teamid=25247

http://www.lasvegasice.com/Activity-Feed/My-Profile/UserId/3214

http://www.laziocreativo.it/web/t1096103605100

http://www.ekademia.pl/blog/ngthanhthanhhanghang6/tissot-t109-610-36-051-00

http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/36662/Default.aspx

http://frankstout.com/UserProfile/tabid/42/userId/55792/Default.aspx

https://cfsa-pmw.warwick.ac.uk/-/snippets/3779

https://minecraftathome.com/minecrafthome/team_display.php?teamid=2230

http://mortchalfy.com/UserProfile/tabid/217/userId/312824/Default.aspx

http://ndci.com/UserProfile/tabid/107/UserId/5599/Default.aspx

https://www.epaveldas.lt/web/ltpv002d7audf

https://ehealth.serres.gr/web/em053081d/home

https://hcen.salud.uy/web/em053081d

http://gitlab.nectar.auckland.ac.nz/snippets/932

http://www.videovivo.it/web/er018259e

https://www.pugliaxp.it/web/er018259e

http://www.odrportal.hu/web/er018259e

http://sgm.controlminero.gob.ec/web/fe608887a/home

adoxx.org/live/web/fe608887a

https://gitlab.domainepublic.net/-/snippets/801

https://gitlab.jardiland.com/snippets/824

https://gitlab.opcadefi.fr/snippets/630

https://casprod.lgaq.asn.au/web/t085.410.22.013.00

http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/1288/Default.aspx

https://git.pleroma.social/-/snippets/4717

http://opr.provincia.caserta.it/web/t086.407.11.051.00

https://greenwaterdivers.nrgie.net/web/t094.210.33.116.01

http://ayudas.invemar.org.co/web/t094.210.33.116.01

https://radio-channel10.de/web/ngan318199-15/home

http://www.uni-collect.com/uniwebsite/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/518585/Default.aspx

https://lab.louiz.org/-/snippets/7899

https://git.es.amnesty.org/snippets/449

http://elearning.mnums.edu.mn/blog/index.php?userid=46159

http://projectcs.sci.ubu.ac.th/snippets/44