JAPAN MADE LÀ GÌ, SWISS MADE LÀ GÌ?

Japan Made là những sản phẩm do người Nhật làm ra hay nói chính xác hơn là làm ra dưới sự kiểm soát, tiêu chuẩn chất lượng của các hãng Nhật Bản. Các sản phẩm này có thể được sản xuất ở bất cứ đâu trên thế giới, có thể là Nhật Bản hoặc các quốc gia khác, không giống như Made in Japan (sản xuất tại Nhật Bản).

Réponses

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

+