► Thiết kế mặt số nhiều lớp:

Mặt số được tạo nên từ nhiều lớp là một nhận dạng thương hiệu và cũng là điều tạo nên sự độc đáo của đồng hồ SevenFriday. Một lớp có thể là vòng số, kim, các ô hiển thị, nhiều lớp nằm chồng chéo lên nhau cũng khiến cho đồng hồ vô cùng có chiều sâu rất thích mắt.

Réponses

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

+